Bazar Bezpieczeństwa

30.06.2013 pod patronatem KRBRD wraz z fundacjami Pasje i Anikar zorganizowaliśmy wydarzenie „Bazar Bezpieczeństwa”. W trakcie wydarzenia odbyła się debata przedstawicieli głównych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach: Krajowa rada Bezpieczeństwa ruchu Drogowego, generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarząd Dróg Miejskich, Policja, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, Akademia Obronności, Polski Związek Niewidomych. W trakcie debaty zorganizowany został swoisty Hyde Park Bezpieczeństwa na Drogach.  Otwarty dla wszystkich obywateli, którzy mogli swobodnie wypowiedzieć się i zadać pytania, jak również skrytykować czy pochwalić działania związane z bezpieczeństwem na drogach.

W czasie trwania imprezy dzieciaki wraz z rodzicami uczyły się jak prawidłowo zachowywać się na drodze, jak udzielać pierwszej pomocy oraz jak zabezpieczyć miejsce wypadku. Grupa mimów wystawiła przedstawienie o tym co się dzieje na ulicy jeśli nie przestrzegamy przepisów a Legion 501 Star Wars i Lord Vader towarzyszyli nam przez cały piknik. Stali się symbolem przejścia na jasną stronę drogi a Paweł Burczyk –aktor, został naszym ambasadorem bezpieczeństwa. Podsumowaniem było spisanie wszystkich postulatów i wniosków zgłoszonych przez: organizacje pozarządowe, ofiar wypadków i obywateli.

Powrót do listy akcji