Bezpieczny Pieszy

12.06.2014 Fundacja Marsz Zebry przeprowadziła pokazowe warsztaty dla dzieciaków w Szkole Podstawowej Inspiracja. Warsztaty dotyczyły bezpieczeństwa Pieszych na drogach.

W ich trakcie dzieciaki zapoznawały się z zasadami prawidłowego poruszania się po drogach oraz poznawały przepisy ruchu drogowego. Opowiadały o swoich doświadczeniach i określały sytuacje niebezpiecznych i nieprawidłowych zachowań. Dyskutowały również na temat odpowiedzialności, poszanowaniu prawa i przestrzeganiu zasad.

W trakcie wydarzenia wraz z dziećmi namalowaliśmy bezpieczne przejścia. Najmłodsi dowiadywali się również dlaczego warto zakładać kaski rowerowe. Uczestnicy akcji stworzyły też swoją zebrę jako symbol bezpiecznego przejścia i Kodeks Bezpiecznego Młodego Pieszego.

Celem tych warsztatów było uświadomienie zarówno nauczycieli jak i dzieci, że prawidłowe zachowania, przestrzeganie przepisów prowadzą do bezpiecznego poruszania się po drogach.

Powrót do listy akcji