Marsz Zebry w Warszawie

MARSZ ZEBRY MARSZEM PO EDUKACJĘ!

3 marca 2010 roku odbyła się debata Zgromadzenia ONZ na temat kryzysu bezpieczeństwa ruchu drogowego na świecie.

Zgromadzenie ONZ ustanowiło Światową Dekadę Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011 – 2020. Przyjęto rezolucję na temat poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, a Polska znalazła się w gronie jej sygnatariuszy.

Narody Zjednoczone za swój obowiązek uznały zmniejszenie liczby zabitych i rannych w wypadkach drogowych. Zgromadzenie Ogólne wezwało państwa członkowskie do dalszego podejmowania wysiłków na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym przede wszystkim eliminowania czynników ryzyka, do których zalicza się: nadmierną prędkość, alkohol, czynniki rozpraszające uwagę i brak edukacji.

Dlatego też postanowiliśmy ruszyć i my. Oczywiście na początku wiele osób nie wierzyło w powodzenia naszej akcji, ale w  końcu udało się. Naszą inicjatywę objęła patronatem Pani Prezydent Miasta Warszawy Hanna Gronkiewicz Waltz oraz Minister Sprawiedliwości Pan Krzysztof Kwiatkowski. Przyznano nam także znak „ Zakochaj się w Warszawie bezpiecznej”.

W organizacji marszu pomogła Grupa Ratownictwa PCK Warszawa oraz Komenda Stołeczna Policji.

Autorki zdjęć: Małgorzata Stelmach i Dominika Brzozowska.

Powrót do listy akcji