Piknik edukacyjny

Trzy kolory: Zielony Zielone światło dla edukacji w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Piknik odbędzie się 14 września 2012 roku w Warszawie. Jego celem jest promowanie nowoczesnego i niestandardowego podejścia do wychowania komunikacyjnego.

Wydarzenie to miało zwrócić uwagę opinii publicznej na problem edukacji w zakresie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, a także stać się źródłem inspiracji dla nauczycieli oraz instytucji zajmujących się przygotowaniem dzieci i młodzieży do samodzielnego, świadomego uczestnictwa w ruchu drogowym.

W ramach pikniku miało miejsce wiele atrakcji, m.in. pokazy ratownicze, szkolenia, prezentacje, konkursy i zabawy. Chętni mogli wykazać się zręcznością i znajomością przepisów w specjalnie do tego celu stworzonym miasteczku gokartowym, a także wraz ze znanymi osobistościami z radia i telewizji wziąć udział w Wielkim Teście z Wiedzy o Ruchu Drogowym.

Najmłodsi mieli okazję nauczyć się jak bezpiecznie poruszać się po mieście i poza nim, jak rozpoznawać podstawowe znaki drogowe i przechodzić przez ulicę.

Uczestnicy pikniku mogli również skorzysta z rewelacyjnego symulatora dla dzieci i młodzieży. Po przejechaniu trasy, program wyłapywał wszystkie błędy, które później były omawiane. Wśród atrakcji edukacyjnych znalazła się również nauka bezpiecznych zachowań rowerzystów oraz przejazd w alkogoglach.

Zależy nam na pokazaniu, że edukacja nie musi być schematyczna i nudna, że nauka rozpoczyna się tam, gdzie pojawia się ciekawość

Powrót do listy akcji