Jak to robią w Australii czyli raport o rowerzystach z prawdziwego zdarzenia

Warto poświęcić kilkanaście minut na zapoznanie się z tym raportem. Zrozumieć dlaczego badanie i planowanie jest takie ważne. Jakie przynosi wnioski i co za tym idzie jakie powoduje działania.

Aus (9)

Australijska Rada Rowerowa

Narodowa strategia rowerowa w latach 2011-2016

Raport na rok 2014

Wstęp

Australijska Rada Rowerowa została powołana w 1999 roku w celu zbadania prac nad wykonaniem pierwszej Australijskiej Narodowej Strategii Rowerowej. Składa się z członków władzy państwowej, urzędów stanowych, terytorialnych, samorządów lokalnych oraz przedstawicieli instytucji pozarządowych zajmujących się ruchem rowerowym oraz ludzi związanych z przemysłem rowerowym.

Rolą Rady jest:

 • badanie i koordynacja Strategii
 • zapewnienie forum do dzielenia informacji pomiędzy uczestnikami projektu
 • prowadzenie bazy informacji i zasobów istotnych dla zapewniania i
  promocji ruchu rowerowego w Australii

Sekretariat Rady jest finansowany z środków wspólnoty rządowej.

Zarządzanie:

Rada Transportu i Infrastruktury, państwo, terytorium i ministrowie Nowej Zelandii odpowiedzialni za kwestie infrastrukturalne, jak również Stowarzyszenie Samorządowe Australii, ponadto Komitet Urzędników do spraw Transportu i Infrastruktury, szefowie działów transportowych i władze drogowe ze wspólnotą rządową. Przedstawiciel lokalny rządu również jest członkiem grupy.

Narodowa Strategia Rowerowa 2011-16

Narodowa Strategia Rowerowa 2011-16 została zatwierdzona przez ministrów w listopadzie 2010 r.
Strategia ma na celu podwoić liczbę ludzi poruszających się rowerami w Australii do 2016 r.
Jest to trzecia Narodowa Strategia Kolarstwa Australii. Już od pierwszej strategii, która  została wprowadzona w 1999 roku, Rada Rowerowa Australii zajmowała się koordynacją, wdrażaniem i sprawozdawczości w jej zakresie.
Strategia ma sześć kluczowych priorytetów i celów.
Promocja kolarstwa: promować jazdę na rowerze jako bezpieczną dzięki rowerowi jako bezpiecznemu środkowi transportu oraz przyjemną działalność rekreacyjną.
Infrastruktura i wyposażenie: stworzenie kompleksowej i ciągłej sieci bezpiecznych i atrakcyjnych tras rowerowych
Zintegrowane planowanie: rozważenie i zaadresowanie potrzeb rowerowych we wszystkich stosownych gałęziach transportu i działania planowania przestrzennego.
Bezpieczeństwo: umożliwienie ludziom bezpieczną jazdę rowerem.
Monitorowanie i ocena: poprawa monitorowania i oceny programów rowerowych  i opracowanie krajowego procesu decyzyjnego w zakresie inwestycji w kolarstwie.
Wskazówki i najlepsze praktyki: krajowe wsparcie rozwoju  zgodne z wytycznymi dla zainteresowanych stron w celu wykorzystania i wymiany najlepszych praktyk w różnych jurysdykcjach.

Aus (4)

Ogólne informacje

Ten raport zawiera informacje o postępach poczynionych w 2014 roku w czasie istnienia Narodowej Strategii 2011-16.
Raport opisuje postępy w każdym z sześciu priorytetowych obszarów i podkreśla „kluczowe tematy”, które muszą być rozważone w wielu obszarach, między innymi polityki.

W 2014 poczyniono znaczne postępy w projektach, które zmieniają definicję istniejących ram planowania, takich jak poziom usług i analiza kosztów i korzyści w celu umożliwienia uwzględnienia ruchu rowerowego wraz z innymi rodzajami transportu. Rola, którą odgrywa aktywne podróżowanie w promocji zdrowego trybu życia nadal jest głównym tematem wielu agencji rządowych. W kilku rozpoczętych kampaniach zachowany jest silny nacisk na to, aby zwiększyć interakcję pomiędzy kierowcami pojazdów mechanicznych, rowerzystami i pieszymi.

Promocja jazdy na rowerze

Promocja jazdy na rowerze ma zachęcić ludzi do poruszania się rowerami oraz zachęcić osoby już jeżdżące do częstszej jazdy.  Promocja może przybrać różne formy od reklamy (rynek masowy dociera do szerokiego grona odbiorców), do programów kierowanych do rynków docelowych
takie jak określone grupy demograficzne, lokalizacje lub firmy. Promocja może być stać się opłacalna jeśli chodzi o  zmianę zachowań, szczególnie gdy uda się stworzyć przyjazne rowerzystom środowisko.

Promocja jazdy na rowerze, skupiająca się na osiąganiu konkretnych zachowań, takich jak przekonanie ludzi do dojeżdżania do pracy na rowerze może być skutecznym sposobem na wykorzystanie dużych inwestycji w infrastrukturze. Co zaczyna się jako pojedyncze zachowania, takie jak dojazdy do pracy na rowerze raz w tygodniu, może prowadzić do trwałej zmiany zachowań, które mogą trwać przez całe życie. Długoterminowo ta zmiana prowadzi do poprawy zdrowia, dobrego samopoczucia jednostki, jak również zapewnić istotne korzyści dla gospodarki i poprawy funkcjonowania miejskiego środowiska.

Więcej rowerów czy częstsza jazda?
Sprzedaż rowerów jest wysoka od wielu lat, łączna liczba sprzedanych rowerów rocznie przeważa nad  liczbą sprzedanych samochodów. W ciągu ostatnich 15 lat, łącznie 17.7 mln rowerów zostało importowanych do Australii, a liczba sprzedanych rowerów przewyższyła liczbę samochodów o ponad 3 mln sztuk. Ponad połowa wszystkich australijskich gospodarstw domowych posiada co najmniej jeden rower.
Rowery są bardzo tanią formą transportu i są łatwo dostępne dla większości Australijczyków. Podczas gdy większość Australijczyków ma dostęp do roweru, sprawą kluczową jest motywowanie ich do częstszej jazdy. Jazda na rowerze jako działalność rekreacyjna ma wiele korzyści, przede wszystkim, poprawa zdrowia. Ma również dodatkowe korzyści dla społeczeństwa, zmniejszając liczbę samochodów na i tak przepełnionych już drogach.

Aus (1)

Promowanie jazdy na rowerze jako elementu wypoczynku
Narodowa Strategia Kolarska 2011-16 stara się angażować polityków, aby dostarczyć
marketingowe i edukacyjne programy, które promują korzyści jazdy na rowerze i mają zachęcać ludzi jeżdżenia na krótkie wycieczki. Wiele takich projektów zostało dostarczonych przez państwo i samorządy w 2014 r.

 1. Rząd Wiktorii finansuje program Ride2School wydając 2,8 mln dolarów w latach 2011-2015.
 1. Rząd Queensland rozwija program Active Towns, wydając na niego 3 mln w 2014.
 1. Rząd Zachodniej Australii zainicjował program Twój Ruch w 2014 na dwa lata. Zapewnia spersalizowane informacje i wsparcie dla uczestników, których stara się zachęcić d przerzycenia się z samochodów na rowery, nogi i komunikację miejską oraz ogólne przyswojenie aktywnego trybu życia. W ramach programu rozwijana jest tez infrastruktura , np instalacja stacji napraw rowerów. Zainstalowano nowe drogowskazy, parkingi rowerowe.
  W latach 2014/15, Program Your Move będzie oferowany 000 gospodarstwom domowym w mieście Wanneroo jako wspólna inicjatywa Wydziału Transportu i
  Wydział Sportu i Rekreacji. Inicjatywa będzie intensywnie współpracować z około 10.000 gospodarstwami domowymi, aż do końca 2015 roku.
 1. Aby zachęcić lokalną jazdę na rowerze, City of Darwin i rząd zapewniają lekcje szeregu podstawowych umiejętności rowerowych dla społeczności lokalnej. Lekcje koncentrują się na budowaniu zaufania w środowisku ruchu kołowego i pokrywają podstawowe zasady drogowe oraz techniki jazdy.
 1. Rząd Nowej Południowej Walii zapewnia sponsoring imprezom masowym dot. promocji kolarstwa, a także zapewnienie zarządzania ruchem i bezpłatny transport publiczny
  uczestników. Każda impreza przyciągnęła około 000 uczestników.

Zachęcanie do jeżdżenia na rowerze do pracy poprzez rozwój
przyjaznego rowerom i bezpiecznych miejsc pracy

 1. Rząd Australii Południowej prowadzi program Travel @ Work, który
  zachęca przedsiębiorstwa do przyjęcia bezpieczniejszych, bardziej przyjaznych środowisku i bardziej aktywnych opcji podróży, zarówno w godzinach pracy jak i na wycieczki podmiejskie. Program jest bezpłatny dla pracodawców i jest dostosowany do indywidualnych potrzeb każdej
 1. Rząd Tasmanii przygotował program pilotażowy TravelChoice którego celem
  jest zmniejszenie zależności od samochodów jeśli chodzi o dojazdy.Program pilotażowy spowodował spadek 9,8% w użyciu samochodów i wzrost o 3,3% w kolarstwie jako główny tryb dojazdu
  pracowników.

W latach 2013-14, australijskie rządy stanowe i terytorialne zainwestowały 111.200.000 dolarów w infrastrukturę rowerową. Odpowiada to około
4,74 dolarów na głowę. Liczba ta obejmuje również inwestycje czynione przez rządy federalne i lokalne.

Infrastruktura, wyposażenie i udogodnienia

Australia Zachodnia: Zamknij i jedź

Dział Transportu Australii Zachodniej zainstalował klatki/schroniska rowerowe, które zapewniają lepsze bezpieczeństwo i ochronę przed złą pogodą rowerom zaparkowanym na stacjach kolejowych. Dostęp do klatki rowerowej / schroniska jest
możliwy przez podanie hasła SmartRider, które jest używane do uzyskania dostępu do publicznych usług transportowych.
Użytkownicy rowerów są zobowiązani do rejestracji swojej usługi SmartRider oraz do wybrania maksymalnie dwóch klatek rowerowych, z których będą korzystać.

Nowa Południowa Walia

Rząd Nowej Południowej Walia wydał 29.9 mln dolarów na wyposażenie rowerowe w ramach planu na lata 2013-14. Około 19.6 mln dolarów wydano na priorytetowe trasy rowerowe w całym Sydney. Liczby te nie obejmują rowerowych projektów infrastrukturalnych, które zostały zbudowane jako część większych projektów transportowych.

Wiktoria

Rząd Wiktorii zainwestował 29.8 mln dolarów w budowę obiektów rowerowych
w latach 2013-14. Znaczna część prac została wykonana w połączeniu
z odświeżeniem linii kolejowych realizowanego w ramach projektu Regional Rail Link. Rząd Wiktorii zainwestował także 350.000 dolarów, aby uruchomić prom na rzece Yarra (Westgate Punt), który zwiększa dostępność dla osób jeżdżących na rowerach.

Australia Południowa

Rząd Australii Południowej zainwestował 6.7 mln dolarów w infrastrukturę rowerową według ich planu w latach 2013-14. Główne inwestycje zostały dokonane w Outer Harbor, Marino Rocks Greenways, a także Mike Turtur Bikeway i Amy Gillett Bikeway .Budżet rowerowy dla lat 2014-15 wynosi 5.35 milionów dolarów.

Tasmania

Rząd Tasmanii przeznaczył 1.2 milionów dolarów na wybudowanie obiektów rowerowych w latach 2013-14.
Inwestycje w infrastrukturę rowerową był także podejmowane przez różne rządy lokalne (1.5 mln dolarów), University of Tasmania (80.000 dolarów) i rząd federalny (1.4 mln dolarów).
Większość projektów zrealizowanych w Tasmanii stanowiły wspólne ścieżki przeznaczone zarówno dla rowerzystów związanych z bardziej zaawansowaną jazdą, jak i uczestników rekreacyjnej jazdy na rowerze. Znaczące inwestycje poczyniono również w budowie obiektów czysto rekreacyjnych, takich jak rowerowe tory wyścigowe w północnym Midlands. Sfinansowane zostało także wsparcie instalacji drogowskazów na
trasach rowerowe.
Chociaż nie jest to ujęte w wydatkach, ogólne prace drogowe miały na celu
poprawę warunków dla użytkowników rowerów.

Zintegrowane planowanie

Osiągnięcie większego udziału rowerzystów w ruchu drogowym wymaga powszechnego i trwałego podejścia do transportu i zagospodarowania przestrzennego, który ułatwia korzystanie z roweru na codziennych trasach.

Główne tematy, które zostały określone przez Krajową Radę Rowerową w roku 2013 są zestawione poniżej.

 1. Integracja kolarstwa z transportem i gospodarką przestrzenną
 1. 20-minutowe sąsiedztwa

Australijskie władze pragną dobrze zarządzać budową osiedli i terenów mieszkaniowych, żeby zmiejszyć dzielące je odległości. Głównym celem projektu jest jednak stworzenie przyjaznych dzielnic, aby dostęp do wszystkich większych atrakcji miasta nie był utrudniony, a do atrakcyjnych miejsc można było dojechać w maksymalnie 20 minut.

 1. Kryzys zdrowia i rola aktywnego transportu

Walka z otyłością a przez to z zawałami, atakami serca, udarami itp.

 1. Integracja z publicznym transportem

Program aktywne miasta: zachęcanie mieszkańców do aktywnego trybu życia dzięki imprezom masowym, kampaniom, reklamom.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo jest podstawowym elementem w zachęcaniu do uczestnictwa w ruchu rowerowym.
Kiedy ludzie czują się bezpiecznie, jest one o wiele bardziej prawdopodobne, że będą poruszać się rowerami. Jeśli ludzie nie czują się bezpiecznie, nie będą jeździć i będą szukać zastępczych środków transportu, nawet jeśli jest ruch rowerowy jest logicznym wyborem.
Główne tematy wskazane przez Krajową Strategię Rowerową w 2013 roku przedstawiono poniżej.

 1. Separacja od samochodów
 2. Dobre projektowanie ulic pamiętając o kolarzach
 3. Bezpieczeństwo uczestników dróg, szczególnie rowerzystów (na te elementy trzeba zwrócić uwagę, aby wdrażanie bezpieczeństwa drogowego było jak najbardziej skuteczne)
 4. Skrzyżowania
 5. Edukacja rowerowa
 6. Bezpieczne ulice (ograniczenia prędkości)
 7. Limity prędkości
 8. Pasy bezpieczeństwa

Plan działań na rzecz bezpieczeństwa jazdy na rowerze 2014-2016
Rząd Nowej Południowej Walii koncentruje wysiłki na rzecz zwiększenia jazdy na rowerze jako element planu strategicznego.
Badacze w Nowej Południowej Walii ustalili, że bezpieczeństwo jest główną barierą dla osób poruszających się na rowerach w tamtym rejonie.

Aus (7)

Plan działania w związku z bezpieczeństwem na rowerze w latach 2014-2016 ma na celu poprawę bezpieczeństwa w Nowej Południowej Walii poprzez wykonanie 37 akcji:

Akcje 1-5: Bezpieczna jazda
Praca z organizacjami skupiającymi użytkowników rowerów, aby pomóc zwiększyć ich bezpieczeństwo na drodze przez informacje, materiały szkoleniowe. Zapewniać informacje za pośrednictwem specjalnej strony internetowej. Opracowanie bezpiecznych zasobów rowerowych dla sektora przedsiębiorstw

Akcje 6-9: Współuczestnictwo na drogach

 • Rozwijanie i realizacja kampanii bezpieczeństwa Nowej Południowej Walii
 • Opracowywanie i realizacja kampanii we współpracy z Amy Gillett Foundation.
 • Wdrożenie kampanii „Dzielenie drogi/Podziel się drogą”.

Akcje 10-14: Zrozumienie i realizacja zasad drogowych

 • Lepsze zrozumienie i świadomość zasad drogowych przez zainteresowane strony oraz testowanie wiedzy kierowcy
 • Egzekwowanie bezpieczeństwa w celu eliminacji wysoko ryzykownych zachowań
 • Zbadanie mechanizmów odstraszających
 • Kontynuacja programu NPW dot. bezpiecznej jazdy adresowanego do uczniów.

Akcja 15: przegląd reguł drogowych Dotyczących rowerzystów

Akcje 16-20:

 • Zwiększenie widoczności rowerzystów na drogach
 • Tworzenie przyjaznych dzielnic rowerowych z niższymi ograniczeniami prędkości
 • Analiza danych w celu identyfikacji przyczyn wypadków i stosowanie bezpiecznego podejścia systemowego w celu zmniejszenia ryzyka dla rowerzystów

Akcje 21-24: Projektowanie wspólnej drogi

Pomoc rowerzystom w uświadomieniu konieczności spowolnienia i ustąpienia pierwszeństwa pieszym na wspólnych ścieżkach.

Akcje 25-30: Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów na
szybkich drogach

 • Poprawa systemów ostrzegania kierowców o obecności
  rowerzystów
 • Zbadanie lokalizacji wysokiego ryzyka
 • Promocja korzystania z obiektów terenowych
 • Zbadanie i opinia na temat programów konserwacji
 • Przegląd i wdrożenie nowych technologii bezpieczeństwa.

Akcje 31-33: Zwiększenie popularności rowerowych dodatków bezpieczeństwa

 • Promowanie sprzedaży i używania urządzeń bezpieczeństwa
 • Podjęcie badań w celu znalezienia bezpiecznych opcji oświetlenia

Akcje 34-37: Zaangażowanie i współpraca interesariuszy

 • Powstawanie regionalnych forów rowerowych
 • Praca z lokalnym rządem w celu realizacji projektów bezpieczeństwa rowerowego
 • Współpraca przy analizie danych dotyczących wypadków rowerowych
 • Ustalenie grupa roboczych do nadzorowania realizacji planów działania dotyczących bezpieczeństwa jazdy na rowerze.

Śmiertelność:

Podczas gdy liczba wszystkich ofiar śmiertelnych na australijskich drogach
systematycznie maleje w ciągu ostatnich kilku dekad,
liczba śmiertelnych ofiar wypadków rowerowych nie maleje, lecz utrzymuje się mniej więcej na stałym poziomie.

Generalnie śmierć rowerzystów na drodze w 2014 roku była 3,5 raza bardziej prawdopodobna przez wypadek z udziałem drugiego pojazdu (35 ofiar śmiertelnych), niż z udziałem jednego pojazdu (10 ofiar śmiertelnych).
Wszystkie kobiece ofiary śmiertelne (7 zgonów) zginęły na sutek zderzenia z drugim pojazdem. Z 20 rowerzystów w wieku 50 i mniej, zabitych w 2014 roku, 95% (19 ofiar śmiertelnych) zginęło na skutek zderzenia z innym pojazdem.
Wysokie prawdopodobieństwo uczestnictwa w wypadku drugiego pojazdu wskazuje, że bezpieczeństwo rowerzystów jest silnie uzależnione od innych pojazdów poruszających się po drogach.

Monitorowanie, ocena/ewaluacja i najlepsze praktyki

Przy realizacji projektu Narodowej Rady pracuje ona z różnego rodzaju agencjami i biurami  aby uzyskać odpowiednie dane i narzędnia pozwalające wykonanie projektu i zdobycie środków  finansowych.

Australijska Rada Rowerowa wspiera rozwój zgodny z krajowymi wytycznymi, które umożliwiają zainteresowanym stronom użycie i najlepszych praktyk w różnych jurysdykcjach. Koncentruje się na zapewnieniu korzystnych spójności i standaryzacji aby można było można osiągnąć korzyści skali
bez wpływu na elastyczność rządów, terytoriów i samorządów lokalnych.

Aus (6)

Obszary działania i praktyki wskazane przez Blueprint Australia:

 • tworzenie przyjaznego środowiska, miejsc pracy, opieki zdrowotnej
 • aktywne podróże, sport, rekreacja
 • zwracanie uwagi na potrzeby ludności w niekorzystnej sytuacji, Aborygenów/dzieci/młodzieży,osób starszych
 • wykorzystanie środków masowego przekazu
 • tworzenie badania/wydawanie ocen

ofiaryinwesrycjesprzedaż