Przedszkole nr 50, edukacja z bezpieczeństwa drogowego, Marsz Zebry – Lublin

Lublin II

Każdego roku w wakacje słychać szczególnie często informacje o wypadkach drogowych, ofiarami są także dzieci. Czym wcześniej zacznie się uświadamiać znaczenie przestrzegania przepisów ruchu drogowego, tym większa szansa na wychowanie świadomych dorosłych. Poprzez dzieci wiele informacji przyswajają także rodzice, trochę wstyd, jak dziecko zwróci uwagę: „tato zwolnij, zapnij pasy, nie rozmawiaj przez telefon za kierownicą…”. Przedszkole nr 50 edukację dla bezpieczeństwa na drodze prowadzi od wielu lat. Dzieci poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa, na spacery chodzą w kamizelkach odblaskowych, podczas pasowania na przedszkolaka każde dziecko dostaje opaskę odblaskową, którą nosi na rękawie kurtki w drodze do przedszkola i po za nim. Dla dzieci i rodziców organizowane są zajęcia  i zabawy utrwalające zasady bezpiecznego zachowania na drodze.

Nauczycielki przedszkola Teresa Rycerz-Rękas, Renata Skrzypek i Jolanta Wierzchowska napisały program „Przedszkolak bezpieczny na drodze”, który umieszczony jest na stronie lubelskiego Kuratorium Oświaty. Żeby  propagować edukację dzieci w zakresie  bezpieczeństwa na drodze,          w naszym przedszkolu powstało Centrum BRD, dla nauczycieli z Lublina i okolic organizowane są zajęcia pokazowe, warsztaty  i konferencje dotyczące edukacji przedszkolaków w tym zakresie.  Wszystkie wydarzenia opisywane są na blogu przedszkola, dzięki temu do informacji tych mają dostęp nie tylko rodzice, ale wszyscy zainteresowani tematem.  Działania Przedszkola zostały docenione przez Brukselę i 16 X 2009 r. dyr. Teresa Kachniarz w imieniu placówki podpisała Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nasze działania zostały jeszcze bardziej wzmożone, patronatem objęła nas Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i lubelski WORD. W  styczniu 2012r zaproszono mnie do zaprezentowania działań naszego przedszkola na konferencji zorganizowanej przez Polski Kongres Drogowy „Dziecko bezpieczne na drodze”. Tam spotkałam  Panią Anetę Czapską, która jest założycielką Fundacji Marsz Zebry i organizatorką Marszu Zebry w Warszawie. W wyniku tego spotkania powstał pomysł przeniesienia takiej akcji na teren Lublina. Przy  współpracy z Samorządem Studentów WSPA , pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta i Krajowej Rady Bezpieczeństwa  zorganizowaliśmy I Lubelski Marsz Zebry. W tym roku Marsz Zebry odbył się już po raz czwarty, dołączają do nas kolejni partnerzy.

W ubiegłym roku postanowiliśmy poszerzyć imprezę o zbiórkę krwi dla ofiar wypadków drogowych. Zebrano  14 jednostek krwi. Dzięki Krajowej Radzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego mogliśmy wśród krwiodawców nagrodę w postaci roweru. Lubelski Marsz Zebry zaczyna się pod Ratuszem i w korowodzie ubranych  w paski dzieci, rodziców, pracowników przedszkola i studentów, śpiewając piosenki o bezpieczeństwie i wołając hasła nawołujące do przestrzegania przepisów, idziemy deptakiem na Plac Litewski. Tam na scenie odbywają się występy lubelskich przedszkolaków.  Wokół sceny rozstawione są punkty edukacyjne,  w których dzieci i dorośli poznają i utrwalają zasady bezpieczeństwa, ratownicy medyczni przy pomocy fantomów uczą udzielania pierwszej pomocy, pielęgniarki z NZOZ Opiekun mierzą ciśnienie krwi, badają poziom cukru, nauczycielki z naszego przedszkola malują chętnym dzieciom  buzie, np, w zebrę:) Każdego roku w Marszu bierze coraz więcej osób,  na zakończenie wypuszczamy w powietrze tysiące baniek mydlanych, które są symbolem piękna i ulotności życia…

Pozdrawiam!

Jolanta Wierzchowska