RONDA

Rondo Radosława 2

Koło to chyba najstarszy wynalazek w historii świata. Historia postępu to rozwój koła. Niektórzy twierdza, że wprawia cały świat w ruch. Dlatego postanowiono wykorzystać ten genialny pomysł również w organizacji i budowie infrastruktury drogowej. Rondo jest skrzyżowaniem najbardziej bezpiecznym. Uważa się również,  że powinno być ono – przy zachowaniu odrobiny zdrowego rozsądku z minimalną domieszką przepisów ruchu drogowego – jako bezkolizyjne. Niestety, jak wszystko na świecie, można po prosu tak po ludzku życie sobie skomplikować i utrudnić. Spowodować, że nawet sprawa banalna prosta staje się zbyt skomplikowana. Zacznijmy więc… od przepisów:

Art. 22.

  1. Kierujący pojazdem może zmienić kierunek jazdy lub zajmowany pas ruchu tylko z zachowaniem szczególnej ostrożności.
  2. Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się:
  1. do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo;
  2. do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.
  1. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli wymiary pojazdu uniemożliwiają skręcenie zgodnie z zasadą określoną w tym przepisie lub dopuszczalna jest jazda wyłącznie w jednym kierunku.
  2. Kierujący pojazdem, zmieniając zajmowany pas ruchu, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pojazdowi jadącemu po pasie ruchu, na który zamierza wjechać, oraz pojazdowi wjeżdżającemu na ten pas z prawej strony.
  3. Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

ZASKOCZENI?

Ależ moi drodzy rondo to tak naprawdę, kawałek prostej drogi poprowadzonej po okręgu. Proste pytanie które zawsze zadaje policjant ruchu drogowego interweniując przy kolizji, która zaistniała na rondzie:  czy PAN/ PANI zmieniając pas ruchu na prostym odcinku drogi ustępuje pierwszeństwa pojazdowi, który już na tym pasie się znajduje? Najczęściej policjant słyszy, że tak…. więc co tu się stało, że na rondzie tego nie zrobił ? Kierowca często nie potrafi już w tedy odpowiedzieć na to pytanie. Moi drodzy rondo jest przyjacielem każdego kierowcy. Zacznijmy od tego:

1 –  Dojeżdżając do ronda miejmy świadomość tego gdzie chcemy jechać. Im dłuższą drogę po rondzie chcemy pokonać, tym bardziej lewy skrajny pas zajmijmy.

1 – Pamiętajmy, że rondo powoduje, że każdy pojazd jadący z naszej lewej czy prawej strony jest mało widoczny. TRZEBA ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNĄ OSTROŻNOŚĆ PRZY KAŻDEJ ZMIANIE PASA RUCHU.

3 – Pamiętajmy, jeżeli zajęliśmy na rondzie pas środkowy lub lewy (nie ważne z ilu pasów ruchu zbudowane jest rondo) kierowca jadący pasem prawy ma zawsze PIERWSZEŃSTWO. Tak naprawdę jadąc prawym pasem ruchu możemy jeździć w kółko i wszyscy pragnący opuścić to skrzyżowanie muszą nam ustąpić pierwszeństwa!

Oczywiście przetoczone powyżej podstawowe zasady dotyczą najprostszych sytuacji na rondzie, gdzie nie ograniczono naszego poruszania innymi znakami czy przepisami. Z racji, niestety, dużej ilości wypadków i kolizji ronda się przebudowuje dodając wiele znaków poziomych i pionowych. Stają się one na pierwszy rzut oka dość skomplikowane. Ograniczają sposób poruszania się po nim już od chwili wjazdu na rondo (np. Rondo Radosław w Warszawie jest tak zwanym rondem turbinowym) aż do chwili zjazdu.

ZACHOWANIE PODSTAWOWYCH ZASAD RUCHU DROGOWEGO NA RONDACH SPOWODUJE, ŻE STANĄ SIĘ ONE DLA NAS NAJBEZPIECZNIEJSZYM I NAJŁATWIEJSZYM DO POKONANIA SKRZYŻOWANIEM… O ILE TYCH ZASADY BĘDZIEMY PRZESTRZEGAĆ.

Nie ma znaczenia czy ronda są małe, czy duże, jajowate czy bardziej kwadratowe – zasady są zawsze takie same. Ronda ułatwiają poruszanie się po drogach. Niestety kierowcy sami sobie skomplikowali to proste, w gruncie rzeczy, skrzyżowanie.

SZEROKIEJ DROGI!

RO.  Dmowskiego

Rondo proste

Magiczne rondo w Swinden Wielka Brytania

Magiczne rondo w Swindon