Z serii „Edukacja, głupcze!” – Holandia

hol12

Holandia to państwo, które znajduje się w drogowej czołówce najbezpieczniejszych państw Europy. Powód? Między innym rozwinięta infrastruktura i stosunkowo dobry system edukacji komunikacyjnej. Mimo że nie istnieją tam odgórne wytyczne dotyczące edukacji drogowej, od 2000 roku wdrażany jest system edukacyjny nazywany „nauką przez całe życie” lub „stałą edukacją dla bezpieczeństwa drogowego”. Holandia realizuje także różnego rodzaju projekty mające na celu popularyzację bezpieczeństwa drogowego.

Jednym z ważniejszych programów drogowych istniejących w Holandii jest Zrównoważone bezpieczeństwo, projekt mający na celu zapobieganie wypadkom, a w razie ich wystąpienia – minimalizację konsekwencji. Ideą programu jest słuszne założenie, że ludzie popełniają błędy i nawet najlepsza infrastruktura i zabezpieczenia nie będą w stanie tego powstrzymać. Zrównoważone bezpieczeństwo opiera się w związku z tym na pięciu założeniach wyszczególnionych przez jego twórców:

  • funkcjonalność
  • jednorodność
  • przewidywalność
  • umiejętność przebaczania
  • stan świadomości

Program ma duży wpływ na edukację komunikacyjną w praktyce. Pomógł (i pomaga nadal) wdrażać różnego rodzaju środki mające wpływ na efektywność bezpieczeństwa drogowego. W projekt zaangażowana jest głównie holenderska straż drogowa. Władze i administracja na różnych szczeblach (narodowym, samorządowym, lokalnym) są odpowiedzialne zaś za realizację jego założeń. Jak dotąd pomógł zredukować liczbę ofiar śmiertelnych o 6% w skali kraju. Wydaje się to małym sukcesem, ale uwierzcie – to bardzo dużo.

hol10

Kolejnym holenderskim programem związanym z tematyką bezpieczeństwa drogowego jest Zebra Seef. Projekt realizowany jest w szkołach podstawowych, ale podobny system edukacyjny dla szkół średnich jest w trakcie tworzenia. Szkoły mogą zdobywać różnego rodzaju certyfikaty i odznaczenia pracując nad jednym z czterech głównych założeń projektu:

  • Integracja edukacji komunikacyjnej z podstawą programową
  • Stymulacja bezpiecznej i zdrowej atmosfery w szkole
  • Zaangażowanie rodziców
  • Wykonywanie różnych praktycznych ćwiczeń, zadań oraz projektów

Oprócz pracowników szkół, w projekt zaangażowany jest także zarząd miasta, policja, organizacje zajmujące się wychowaniem komunikacyjnym, a także rodzice uczniów. Istnieje niezależna komisja, która wizytuje szkoły, dając im wsparcie i różnego rodzaju rady dotyczące wdrażania projektu. Projekt finansują regionalne władze, uczestnictwo szkół w nim jest darmowe.

hol11

Oczywiście wspomniane wyżej programy to tylko przykłady tego co dzieje się w Holandii. Przyglądając się statystykom możemy chyba zaryzykować tezę, że edukacja komunikacyjna i odpowiedzialne podejście Holendrów do kwestii bezpieczeństwa przynosi skutek. Dla przykładu – wskaźnik śmiertelności na drogach wynosi w Holandii 28. Lepiej (w Unii Europejskiej) jest tylko na Malcie – 26. Unijna średnia to 51. Wskaźnik w Polsce – 84. Bierzmy się więc do roboty! Może uda nam się nadrobić drogowe zaległości i uczyć się, wykorzystując doświadczenie Holendrów.

hol5

hol2